Valpar

O – Kullen Föddes 20190522

Föräldrar:

Tamoras Izidor

HD:A

Utställd med Very Good

SE UCH Drömvinden’s Embrace Me Enya

HD:A

HD Index 109

N-kullen föddes 20181101

Föräldrar:

Fader: Fjellalundas Passionate Picasso
HD: A  Ej utställd

Moder: SE UCH Drömvinden’s Embrace Me Enya

HD : A

HD Index 105